Værd at vide om børnesamtaler

Værd at vide om børnesamtalekassen

I vejledningen til Servicelovens § 48 angives det i punkt 250, hvordan børnesamtaler skal foregå:

”på en kvalificeret og respektfuld måde” og ”så afslappet, rolig og tillidsvækkende som overhovedet muligt”

De flest samtaler med børn afholdes på kommunen i dén by, hvor barnet har bopæl. Som udgangspunkt møder og snakker barnet med sin socialrådgiver uden tilstedeværelse af forældrene. Forældremyndighedsindehavere har ikke ret til at være fysisk til stede under en børnesamtale. Dog kan det være mest hensigtsmæssigt af hensyn til barnets tryghed, at mor eller far sidder med ved samtale som barnets bisidder.

Foruden den lovpligtige børnesamtale kan socialrådgiver og barn tale sammen på andre tidspunkter af et sagsforløb. Det kan være til vurdering om nødvendighed af at iværksætte en §50-undersøgelse, som status på en iværksat indsats, eller hvis der pludselig opstår et akut behov for ekstra hjælp til barnet.

I enkelte tilfælde kan samtalen undlades. Dette kan være på grund af barnets modenhed eller sagens karakter. I disse situationer skal socialrådgiveren forsøge at opnå viden om, hvordan barnet forholder sig til den indsats, som socialrådgiveren har henvise barnet til.

  Har du/I brug for mere viden omkring reglerne, der regulerer pligten til at inddrage et barn i sager, eller er I nysgerrige på at vide mere omkring, hvad undersøger på området fortæller om afholdelse af børnesager, kan I læse mere her:

  Børnesagsbarometret – om den juridiske og praktiske status sagsbehandlingen på børneområdet

  Ombudsmanden – om børns rettigheder til at blive hørt samt deres klagemuligheder

  Børns Vilkår – om at skabe forbedrede vilkår politik for at inddrage børn i sagsbehandlingsprocesser

  Børnerådet – om børns oplevelser med Statsforvaltningen (side 14-24)

  Retsinformation – Vejledning om særlig støtte til børn og unge, Lov om Social Service (SL)

  Altinget.dk – om kravet til specialisering når der tales med udsatte børn og unge