Fordele ved brug af Børnesamtale Kassen

– Større grad af psykisk tryghed hos børn

– Effektivisering af sagsgang ifm. Børnefaglig undersøgelse

– Reducering af tidsforbrug til forberedelse før børnesamtale

 – Forbedrede muligheder for at strukturere børnesamtaler

– Øget procentdel af gennemførte børnesamtaler i kommunen

 

– Skabelse af fælles sprog hos socialrådgivere omkring samtaler med børn

– Overholdelse af Sl § 48

 – Styrket samarbejde mellem familie og kommune

 – Øget sandsynlighed for nuancerede og brugbare svar fra børn

 – Forstærket oplevelse af faglig selvtillid hos socialrådgiver