Bagom Børnesamtale Kassen

Bagom Børnesamtale Kassen

 

Jeg hedder Sarah Skovhus og har til daglig egen psykologisk praksis i Randers, hvor jeg siden foråret 2020 har tilbudt TURBO forløb til børn og unge. ”TURBO” er individuelle, trivsels- og udviklingsforløb, der tilrettelægges i forhold til hvert barns kognitive og mentale forudsætninger, og hvor der samarbejdes tæt med familie, skole og netværk.

Jeg samarbejder med både Randers og Aalborg Kommune indenfor almenområdet og det specialiserede børneområde og har i disse forbindelser tæt samarbejde med socialrådgivere og socialfaglige ledere. Jeg er med andre ord privilegeret af at have tæt dialog om processen omkring børnefaglige undersøgelser med socialrådgivere på tværs af regioner, kommuner og teams.

”Læring gennem leg” er en bærende tilgang hos mig i min praksis, og det er dette fundament, som materialerne i Børnesamtale Kassen er bygget på. Cirka 2/3 af børnene som er i forløb hos mig, er henvist fra kommunal side. Det er gennem samarbejdet med disse børn, at jeg blev inspireret til at gøre alvor af at designe materialer, som kan komme de mennesker til gode, som hver dag arbejder med hjerne og hjerne for at gøre en positiv forskel for vores børn og unge – socialrådgiverne.

Både samtalekort og redskaber til nonverbal kommunikation er testet i tæt samarbejde over 3 måneder med socialrådgivere fra Specialgruppen i Aalborg Kommune. Rådgiverne har brugt materialerne til lovpligtige børnesamtaler i forbindelse med SL §50 undersøgelser og til frivillige samtaler med børn, som har været mellem 6-15 år.

    Sarah Skovhus

    Før en socialrådgiver træffer afgørelse i en sag om et barn, skal han/hun snakke med barnet for at få kendskab til barnets perspektiv, jf. Serviceloven § 48. Der stilles ikke krav til en bestemt minimumsalder hos barnet, og det er ikke nødvendigt at hente samtykke fra forældrene til en børnesamtale.

    På trods af de klare lovkrav med hensyn til at inddrage børn er det igennem de seneste år dokumenteret, at der eksisterer en række dilemmaer hos socialrådgivere, der i praksis betyder, at børn ikke altid høres før en afgørelse. Børnesagsbarometret 2020 dokumenterer, at landets kommuner kun har overholdt reglerne om børnesamtaler i 55% af deres sager. Børnesagsbarometret hører til under Ankestyrelsen og er en portal, der giver indblik i de danske kommuners sagsbehandling på området med underretninger.