Velkommen til

Børnesamtaler.dk

Af Sarah Skovhus

Børnesamtaler har til formål at sikre, at børn inddrages i sager, som involverer dem, og at barnet får mulighed for at udtale sig om den indsats, som socialrådgiveren har tænkt sig at træffe.

På trods af de klare lovkrav med hensyn til at inddrage børn er det igennem de seneste år dokumenteret, at der eksisterer en række dilemmaer hos socialrådgivere, der i praksis betyder, at børn ikke altid høres før en afgørelse.

Børnesagsbarometret 2020 dokumenterer, at landets kommuner har overholdt reglerne om børnesamtaler i 55% af deres sager. I 2021 blev kravet om inddragelse af børn via samtale og partshøring overholdt i 61% af sagerne. Børnesagsbarometret hører til under Ankestyrelsen og er en portal, der giver indblik i de danske kommuners sagsbehandling på området med underretninger.

Tidspres hører til én af de væsentligste faktorer, der hver dag udfordrer landets socialrådgivere, og som i sidste ende er medvirkende til, at børn ikke inddrage i sager, hvis udfald har betydning for deres liv.

Udfaldet af en samtale med et barn er desuden påvirket af barnets kognitive og mentale evner, der kan være påvirket af psykisk funktionsnedsættelse, belastninger og kriser.

Børnesamtaler.dk er et fysisk redskab, der har til formål at sikre børnenes rettigheder og samtidig kvalificere socialrådgiveres arbejde.

Redskaberne til børnesamtaler er udviklet til at imødekomme socialrådgiveres ønske om mulighed for at afholde børnesamtaler i henhold til loven og anerkende børn som værdifuld part.
Samtidig er redskaberne designet og udviklet, så børn i større grad kan få mulighed for at udtrykke sig nonverbalt og i henhold til deres mentale og kognitive forudsætninger.